Bestellijst

Geen bestellingen
Alle cursussen

Cursussen

Welkom bij U3L

Cursusaanbod najaar 2021-2022 

De coronamaatregelen worden versoepeld. Er is weer meer mogelijk. We hopen dan ook dat we in oktober weer de cursussen kunnen aanbieden op de manier zoals u van U3L gewend bent, mogelijk in kleinere groepen. Uit een enquête, waarop vele reacties zijn binnengekomen, waarvoor dank, blijkt dat de voorkeur van cursisten van U3L uitgaat naar cursussen op locatie gezien het contact met docenten en medecursisten.

Het Zomerprogramma van Leven Lang Leren gaat niet door.

Voor het cursusseizoen 2021-2022 zijn de voorbereidingen gestart. De docenten geven invulling aan het cursusprogramma. Daar veel cursussen in het cursusjaar 2020-2021 niet zijn gegeven zal deels eenzelfde aanbod gedaan worden met daarnaast nieuw ontwikkelde cursussen.

Het nieuwe programma zal in augustus bekend zijn en wordt via deze website gepresenteerd. Inschrijving is vanaf dat moment mogelijk.

Eind september wordt per regio (Zwolle – Twente) een informatiemiddag gehouden om het nieuwe cursusprogramma aan u te introduceren. Meerdere docenten zijn dan aanwezig om hun cursus toe te lichten.

In sommige gevallen kunnen docenten, die daar zelf ervaring mee hebben een online cursus geven, die wat eerder kan starten. Via de Nieuwsbrief wordt u hiervan op de hoogte gesteld.
Heeft u zich nog niet opgegeven voor een nieuwsbrief meldt u zich dan aan, zodat u ook tussentijds informatie ontvangt over het nieuwe cursusaanbod en over andere ontwikkelingen binnen U3L.

We wensen u een zonnige zomer en hopen u weer te ontmoeten op de informatiemiddagen en in de U3L-cursussen in het najaar.

 

 
Schrijf in voor de nieuwsbrief