Bestellijst

Geen bestellingen

Columns door Andries Oosterkamp

woensdag, 16 maart, 2022

april 2022

Column door Andries Oosterkamp

"U3L Zomerprogramma 2022"

Een “Leven Lang Leren” is het U3L motto in de kop van uw Nieuwsbrief en site. Dat vertaalt zich in wat U3L aan u sociaal/cultureel ten beste geeft.“What makes the world go round” door de tijden heen. Dat klinkt voor mensen zoals u en ik best comfortabel toch? En als het dan toevallig een thema was dat over menselijke tragiek ging, ach dan was dat natuurlijk betreurenswaardig. Maar dat distantie nemende woord zegt eigenlijk al genoeg. Het thema uit uw voorliggende brochure of site was doorgaans tijdgebonden; de plaats van handeling was meestal ver van uw bed ergens in Verweggistan.Voilà!

Maar nu speelt zich bij u en mij aan onze voordeur een catastrofe af die gaat over geven en nemen van menselijk bestaansrecht. En voor velen van onze Europa-buren is er inmiddels nooit meer een “leven lang leren”. En voor even zo velen gaat dat “leven lang leren” ook niet meer komen. En hun voordeur gaat nooit meer open. Moge de aanhef van het “gezond verstand”, waar A. den Doolaard uw Nieuwsbrief mee opent, zo snel mogelijk bewaarheid worden: we hopen dat de oorlog stopt en het gezond verstand weer gaat overheersen.

Docent Nicolaas Kraft van Ermel plaatst bovengenoemde dramatiek in passend perspectief: “Poetins oorlog in Oekraïne” geeft u geen mediakretologie van alledag, maar gefundeerd inzicht en doorzicht in wat al vele decennia lang aan de orde is in “Groot-Rusland”.

In “Erkenning en Identiteit” gaat Corrie Haverkort het met u hebben over onze eigen identiteit? Onze ‘ikkigheid’’. Over de aard van het beestje; wat hij is, denkt en doet en wat haar bezielt. U bent zelf ‘de maat van alle dingen’, maar voor die maat hebt u de ander ook nodig. Want waar blijft  uw maatstaf, als u alleen u zelf (on)gelijk kunt geven? Zonder zijn en haar achting, erkenning en waardering blijft u “stranger in paradise”. Dan ontstaat oneigenlijke intermenselijke vervreemding, veelal leidend tot confronterende verhoudingen Tussen haakjes vraagt uw columnist zich af of Corrie Haverkorts inleiding  ook niet passend zou aansluiten bij onze vorige thema’s...Wat vindt u?

De wordingsgeschiedenis van de Nederlandse vloerbedekkingsindustrie wordt u uit de doeken gedaan door Tien van Dalfsen. Met de Genemuidenaren (spreek uit: de Gennemuudenaorn) kunt u de vloer gaan aanvegen!  Zij zien Uw komst tegemoet op 29 juli in  het Olde Stadhuus (voor Westerlingen het Oude Stadhuis). Daar ligt nu kunststof tapijt op de vloer dat machinaal gefabriceerd wordt. Meer dan een eeuw geleden zat het gezin onder de slechts mogelijke bestaanscondities thuis voor een armeluis-loontje de hele dag biezen te matten. Vandaag de dag krijgt u als bezoeker - tegen betaling- koffie of thee. Let wel: er gaan 10 kopjes eerlijke koffie uit één kan. Moeilijk zitten doen over cappuccino, latte macciato of espresso uit een state of art design schenkkan wordt in de biescultuur niet op prijs gesteld.

Tot slot gaat uw vos even voor eigen parochie preken. Honi soit qie mal y pense. Net als uw columnist, werken we bij U3L allemaal voor noppes en met een marginale man/vrouw bezetting. Dat doen we graag en uw deelname is onze voldoening. Een paar mensen krijgen voor hun quasi dagelijks werk een uiterst bescheiden bijdrage. U kunt zich voorstellen, dat in zo’n vrijwilligerscultuur met enige regelmaat iemand afscheid neemt en zich dus een vacature voordoet. Krabt u zich es achter ’t oor en vraagt u zich es af of u wellicht een bescheiden flexibele collegiale tijdsbesteding zou willen inzetten. Een vrijblijvend eerste oriëntatie-mailtje of telefoontje wordt op hoge prijs gesteld door ons bestuurslid  Wies Brinkhof wiesb@home.nl / tel.06 14670707

 

maart 2022

Column door Andries Oosterkamp

“East is East and West is West”

Amper bent u een beetje bijgekomen van een turbulente covid19 uit Wuhan in Oost-China...of de media vragen uw aandacht voor ons kritisch koloniaal gedrag destijds in Oost-Indië...dan wel wordt u verbijsterd door een humaan drama, 2000 km. verder weg in Oost-Europa.

“East is East and West is West and never the Twain shall meet” schreef Rudyard Kipling. Dat wordt meestal verkeerd begrepen. Want twee regels verder dichtte hij de tekst, dat voor mensen met gezond verstand een verschil tussen East en West geen rol mag spelen voor “the Twain to meet”.

Voor een Universiteit voor de Derde Leeftijd, die “een leven lang leren” als parool voert, is het dan toch niet verkeerd  om aan een bereisde insider om deskundige toelichting te vragen? Dan hoort u de toedracht over wat al generaties lang een doorslaggevende  rol speelt in Oost-Europese civilisaties, niet ver van uw bed verwijderd. Dr. Nicolaas Kraft van Ermel gaat het met  u hebben over Polen waar gedurende vele decennia de Sovjet-Unie de dienst uitmaakte. En waar nu, eenmaal baas in eigen buik,de Polen nu weer van Europese politieke high society op hun bordje krijgen wat je moet doen als je lid van de club wilt blijven. Tja.

Als hot item komt buurstaat Oekraïne ook uitgebreid aan de orde. Die kan bogen op een rijke, zeer wisselende politieke achtergrond. Maar overduidelijk blijk heeft gegeven afstand te willen houden van Moedertje Rusland. Dat Moedertje heeft – mind you - 10 miljoen landgenoten opgeofferd in de laatste wereldoorlog, voordat ze Berlijn binnenviel.. Tja..

Het  héél nabije Oosten.

Bovenstaande speelt zich allemaal af in Oost-Verweggistan.  Maar wat dacht u van Oost-dichtbij?  In Oost-Nederland  laat ik u na al die hectiek vlak bij huis tot rust te komen. Op U3L locatie in Hengelo en Enschede gaat een keur van vakdocenten u bijpraten over het Waterschap Vechtstromen. “Wijzer over Waterschapswerk”  heet dat thema. – U gaat er vast wijzer van worden.

Wilt u graag nog wat meer uw neus buiten de deur steken? Wat dacht u van een gevarieerd Zomerprogramma? En dan komt u ook nog eens ergens anders. Zoals in de Turkse moskee in Enschede, op de Anningahof in Zwolle, in het Tapijtmuseum in Genemuiden? (spreek uit Gennemuun

Werk aan de U3L winkel!

Omdat aan de daadwerkelijke U3L presentatie aan u als bezoeker effectieve voorbereiding, afwikkeling en nazorg vereist, kijken wij naar  uit  als collega. Wij hebben bescheiden budgettaire ruimte om twee cursuscoördinatoren aan te stellen. Voldoening gevend in- en ontspannend teamwerk! Bestuurslid Wies Brinkhof (wiesb@home.nl)  ziet uw mailtje graag tegemoet voor een eerste wederzijdse oriëntatie.

De U3L Programma Advies Commissies voor Zwolle en Twente verlenen als vrijwilliger het U3L Bestuur op zijn tijd steun, zowel digitaal vanuit huis, als ook fysiek per 2-maandelijkse samenkomst. Vanzelfsprekend zijn de Commissieleden niet formeel gebonden aan in tijd vastliggende verplichtingen, dus is er zo nu en dan behoefte aan nieuwe intreders. Zou het u  wat lijken om daar zo nu en dan een uurtje aan te besteden? Stuur dan een mailtje naar ons Bestuurslid Wies Brinkhof (wiesb@home.nl), die uw reactie graag afwacht.

 

januari 2022

Column door  Andries Oosterkamp

“De scholen gaan weer beginnen.” DIE VAN U OOK!    
In de titel van onze brochure hebben wij u “een leven lang leren” beloofd. Maar die belofte maakt schuld, als de invulling uit noodweer op de lange baan geschoven moet worden. Wij hebben goed nieuws uit het Haagje. Onze politieke en medische gezagsdragers hebben afwisselend een jaar lang de (corona) kat uít de boom gekeken... de kat daarna weer ìn de boom gejaagd... en tenslotte de kat weer uít de boom gekeken. Met de vrome wens - mede namens u - dat er nu sprake is van een langdurig kattenslaapje.
Uût van hûûs! (Zwols met excuus aan de Twentenaren) 
De eerste serie van de befaamde Ot en Sien klassieker was “Dicht bij Huis”. Maar u kunt nu weer buitenshuis gaan spelen! In onze nieuwsbrief en op de U3L website vindt u alle aanleiding om, na bladeren en scrollen, alvast aan te vinken waar en wanneer wij u tegemoet zien. Daarna trekt u op bewuste datum de deur achter u dicht en gaat onderweg naar de U3L locatie waar u met uw medebezoekers ter plekke gaat vaststellen of de door u eerder thuis aangekruiste onderwerpen en docent-vertolkingen boter bij de vis zijn!    
Uw keuze!?
Wij zijn al zo eigenwijs geweest om een attractieve totaalkeuze ‘elck wat wils’  vóór te proeven om u dat voor te schotelen. Zo’n keuze is onvermijdelijk ook een beetje ‘de achterkant van het gelijk’. Dat zit zo: U3L mag zich sinds jaar en dag verheugen over uw royale waardering voor ons brede veelzijdige aanbod. Maar dan is de onvermijdelijke consequentie dat er ook een paar onderwerpen tussen vallen waarvan in de praktijk blijkt dat de mate van belangstelling, lees intekening, onder de maat blijft. Uw U3L vrijwilligers doen alles voor niks, maar locatie, uw docent en debrochure/site kosten pecunia. Dus moeten wij als inschrijver u, de docent die zich voorbereid heeft, en onszelf teleurstellen vanwege no show. Dan maar´op zeker´ gaan met een beperkt aanbod waar je je geen buil aan hoopt te vallen? Wat blijft er dan nog over van de attractie van een aanbod voor ‘elck wat wils? ’Niente! Met een vette kans dat u onze U3L deur voorbij loopt.Dat wilt u niet – wij ook niet!
Uw lichtpuntje!?
Bovenstaande situatie is een beetje varen tussen tussen Scilla en Charybdis, toch? Maar onder u zijn er toch varensgasten, die zich best laten uitnodigen voor een vaartochtje, waarbij u, los van uw private keuze, uw licht laat schijnen over ons totale ‘assortiment’. Daar vindt u vast wel wat van! Wij kijken reikhalzend uit naar uw advies, suggestie, kritiek,  of wat dies meer zij. Met veel dank bij voorbaat voor uw zeer gewaardeerde commentaar!
Meedoen?                                         
Wij zijn voor u hard op zoek naar het best mogelijke U3L-assortiment, zodat wij ook dit cursusjaar weer alle reden hebben om u uit te nodigen en te verwelkomen. Daar hebben wij onze organisatie voor aangepast en vernieuwd. Er van uitgaande dat u in de gelukkige omstandigheid verkeert om wat tijd over te hebben...zou dan uw bijdrage als collega van een groep getrouwe, gelijkgestemde, enthousiaste en hartelijke vrijwilligers niet een dankbare optie zijn? Wij zijn naarstig op zoek naar u!    
Wies Brinkhof (06.1460707 – wiesb@home.nl) maakt graag kennis ter nadere informatie.

 

november 2021

Column door  Andries Oosterkamp

Heftige Tijden! 

Met zo’n beladen aanhef denk u waarschijnlijk: dat wordt weer aantreden voor de Corona polonaise en dat bent u meer dan zat. Daar moet ik u dus niet voor uitnodigen, want dan gaat u mijn woordje sowieso overslaan.

Die “heftige tijden”- met dank voor verder lezen -zijn net als corona ook zorgwekkend en wereldomspannend. Maar van een gans andere orde. Hoe die “heftige tijden” zich manifesteren vindt u ook terug in site en brochure. Zo houdt U3L u bij de tijd!

Een aanloopje vanuit de professionele theologische hoek kan nooit kwaad, toch? Emeritus Karel Blei,was eertijds secretaris-generaal van deSynode van de N.H. Kerk. Hij was ook meerdere jaren een docent van U3L, die altijd sprak vanuit zijn brede maatschappelijke inzicht. In een van zijn colleges vroeg hij onze aandachtvoor de world’s bestseller van Harvard professor Samuel Huntington“The Clash of CivilisationsandtheRemaking of the World Order.”(1993):  Waarin de dominante Westers-christelijke cultuur geen vanzelf-sprekendheid meer is, maar medestanders van andere civilisatiesmet andere levensovertuigingen en mindset hun plaats aan de politieke tafel opeisen..“We act like you, but we won’t be you”

Twintig jaar eerder – gaat u even zitten – werd de boven genoemde dominantie van die Westers-christelijke cultuur nog van de daken geroepen door Francis Fukuyama: Hij haalde de wereldpers met zijn boektitel “The End of History”:“ Het imploderen van de Sovjet-Unie betekent het einde van de ideologische evolutie van de mensheid.De “universalisation” van de Westerse liberaal- democratie wordt het  finale concept voor wereldwijd “human government”. Fukuyama komt overigens ook bij u voorbij in uw U3L website!

Nu zijn er al een paar namen gevallen, die van doen hebben met thema’s uit  “heftige tijden” waar U3L u een en ander te bieden heeft. Met uw welnemen attenderen wij u op onderstaande titels - allemaal best heftig toch?

  • China in één dag. China is nog net niet nummer 1 op de economische wereldranglijst maar komt er aan! Greater China vaart al de grootste oorlogsvloot ter wereld - en die is niet bedoeld om alleen heen en weer te varen door de Straat van Formosa. DeV.S. stellen dat China in internet-technology niet meer valt in te halen.

Docent Evert Jan Ouweneel heeft de U3L-cursusdeelnemers inmiddels in een college dag van 8 uur bijgepraatover hoe China terug is van ooit weggeweest, en nu de wereld zijn visitekaartje aanbiedt. En wat dat allemaal kan gaan betekenen. Goed dat we ons daarvan bewust zijn….

  • Botsende culturen – de strijd om erkenning in een veranderende wereld. Hier komt u Francis Fukuyama weer tegen:in een veranderend onzeker wereldbeeld komen traditionele verworvenheden onder druk te staan en verliezen terrein. Mensen zijn op zoek naar hun eigenheid en de rol die ze willen spelen in de samenleving. Docent Edward van der Tuuk biedt u perspectief in 6 colleges.
  • Midden in Europa ligt Polen. Daar zijn ze, vindt heel politiek Europa, nogal nationalistisch en niet erg democratisch bezig. En dan ook nog eigen baas in huis willen spelen, ook als Europees recht tegendraads is? Maar ja, Polen heeft wel een unieke, uiterst pijnlijke  ervaring van 70 jaar Russische knoet. En dan nou weer een andere club boven je die nu de lakens willen  gaan uitdelen..?

Nicolaas Kraft van Ermel geeft in 5 colleges toelichting.

De cursussen van U3L volgen de actualiteit: dat blijkt maar weer eens.

 

september 2021

Column door  Andries Oosterkamp

Hè, hè...Terug van weg geweest! De tijd heeft even stilgestaan. Dat gold ook voor uw Universiteit Leven Lang Leren, die u bijna een jaar lang programmatisch in de steek heeft gelaten.

Proficiat dat we u nu weer (digitaal) mogen treffen in het vooruitzicht om weer op te pakken waar we samen gebleven waren -naar wij hopen, gezond en wel!

Tussentijds konden wij u alleen maar de noodzakelijke informatie geven, die u zelf ook al van alle kanten over uw hoofd heen heeft moeten aanhoren. Maar nu is het, na alle medische en maatschappelijke noodzakelijke vijven en zessen, verantwoord om ook de deur van onze Universiteit weer voor u open te zetten. Aan die  verwelkoming zitten helaas een aantal corona geboden consequenties vast. Met dank voor uw begrip en inschikkelijkheid  is ons aller welzijn daarbij gebaat.

Die enerverende covid toestanden gaan je niet in de kouwe kleren zitten. En we worden allemaal een dagje ouder. En dan kan je de gedachte bekruipen, dat je tegen jezelf zegt: ’t Is leuk geweest, al die U3L colleges en lezingen... maar moet ik er niet een keer een punt achter zetten? Een alleszins begrijpelijke overweging, toch? Dan moge u tot troost strekken dat u weliswaar een dagje ouder bent geworden, maar ook weer een dagje wijzergaat worden!

Op uw kersverse U3L website 2021/2022 U3L leest u immers in de kop “een leven lang leren”! Dat opent perspectief, toch? “Elk nadeel hep z’n voordeel” zei destijds onze legendarische  voetbalheld.

De vier buurtjes die op de titelpagina van de site een genoeglijk praatje houden, moesten – met alle respect – genoegen nemen met een destijds beperkt wereldbeeld. Vandaag de dag doet wij ons best om dat wereldbeeld nieuw perspectief te geven.  Uw “buurtjes”zijn nu uw  geïnteresseerde mede-deelnemers; het “genoeglijk praatje” is de boeiende voordracht van de inleider en uw gezamenlijke communicatie ter zake.

Welkom!