Bestellijst

Geen bestellingen

corona beleid

Corona richtlijnen
U3L volgt de richtlijnen van de overheid. Er zijn een aantal belangrijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en uzelf en anderen te beschermen: 

  • als u klachten heeft, zoals neusverkoudheid, keelpijn of verhoging/koorts dan blijft u thuis en laat u zich testen. U neemt dan alleen deel als de uitslag van de test negatief blijkt te zijn. 
  • u zorgt voor een goede hygiëne, zoals niezen in de elleboog
  • een mondkapje kan gedragen worden als deelnemers zich daardoor veiliger voelen, maar is niet verplicht


Aanpassing groepsgrootte U3L
Het minimale aantal deelnemers voor een cursus is tijdelijk verlaagd tot 8 personen. Daardoor kunnen cursussen toch doorgaan als het aantal inschrijvingen lager is dan we gewend zijn.

QR-code
Met het oog op optimale veiligheid zullen we alleen deelnemers toelaten die beschikken over een geldige QR-code. Dit geldt ook voor de docenten. We zullen dit op de eerste cursusbijeenkomst en bij lezingen controleren. We vragen u verder nog om een geldig legitimatiebewijs te tonen zoals paspoort of rijbewijs. De controle zal worden uitgevoerd door leden van de Programma Advies Commissie die u de toegang moeten weigeren als u geen geldige QR-code heeft.
Voor cursussen met als locatie de bibliotheek in Enschede of Hengelo conformeren we ons aan de regel dat in bibliotheken een coronacheck niet vereist is. Op deze twee locaties wordt de QR-code daarom niet gecontroleerd.

Procedure start cursus en betaling
U ontvangt twee weken voor aanvang van de cursus een bevestiging van het doorgaan van de cursus en van uw deelname. Op de eerste cursusdag wordt het cursusbedrag van uw rekening afgeschreven. Hiervoor heeft u bij aanmelding een automatische machtiging verstrekt. 

Annulering in verband met corona
Afmelding in verband met coronaklachten is kosteloos tot aan de start van de cursus. Wanneer u zich op een cursusdag ziek meldt vanwege corona heeft u recht op restitutie van het cursusbedrag voor die dag. 

Wanneer een cursus niet doorgaat
Een cursus kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers. Wanneer er twee weken voor aanvang van de cursus onvoldoende inschrijvingen zijn om de cursus door te kunnen laten gaan, laten we u dit weten. U kunt zich dan zo mogelijk nog inschrijven voor een andere cursus. 

 


Vragen?
Heeft u vragen of opmerkingen? Dan  kunt u via de email contact opnemen met adm@u3l.