Bestellijst

Geen bestellingen

corona beleid

Richtlijnen RIVM
U3L volgt de richtlijnen van het RIVM. Er zijn een aantal belangrijke maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en uzelf en anderen te beschermen: 

  • als u klachten heeft, zoals neusverkoudheid, keelpijn of verhoging/koorts dan blijft u thuis en laat u zich testen. U neemt dan alleen deel als de uitslag van de test negatief blijkt te zijn. Dit geldt ook voor de docenten.
  • u zorgt voor een goede hygiëne, zoals niezen in de elleboog, wast vaak uw handen en maakt gebruik van de aangeboden beschermende middelen, zoals handgel.
  • u houdt 1,5 meter afstand van medecursisten en van de docent, blijft zoveel mogelijk op uw plaats zitten en houdt ook tijdens de pauzes en bij aankomst en vertrek minimaal 1,5 meter afstand.

Aanpassing groepsgrootte U3L
De groepsgrootte is tijdelijk beperkt in verband met de 1,5 meter afstand. 
U3L spreekt met de zaalverhuurder de nodige aanpassingen van de ruimte af. Wanneer er een looproute aangegeven wordt dient deze gevolgd te worden. Een mondkapje kan gedragen worden als deelnemers zich daardoor veiliger voelen, maar is niet verplicht. 

Vaccinatie vereist
Met het oog op optimale veiligheid zullen we in het najaar 2021 alleen deelnemers toelaten die volledig gevaccineerd zijn. Dit geldt ook voor de docenten.  We zullen op de eerste cursusbijeenkomst en bij lezingen controleren of u bent gevaccineerd. Daarvoor heeft u een QR-code of vaccinatiebewijs nodig. 

Procedure start cursus en betaling
U ontvangt twee weken voor aanvang van de cursus een bevestiging van het doorgaan van de cursus en van uw deelname. Op de eerste cursusdag wordt het cursusbedrag van uw rekening afgeschreven. Hiervoor heeft u bij aanmelding een automatische machtiging verstrekt. 

Annulering in verband met corona
Afmelding in verband met coronaklachten is kosteloos tot aan de start van de cursus. Wanneer u zich op een cursusdag ziek meldt vanwege corona heeft u recht op restitutie van het cursusbedrag voor die dag. 

Wanneer een cursus niet doorgaat
Een cursus kan alleen doorgaan bij voldoende deelnemers. Wanneer er twee weken voor aanvang van de cursus onvoldoende inschrijvingen zijn om de cursus door te kunnen laten gaan, laten we u dit weten. U kunt zich dan zo mogelijk nog inschrijven voor een andere cursus. 

Coronabeleid Jeruzalemkerk 
De cursusruimten bij de Jeruzalemkerk aan de Assendorperdijk 134 in Zwolle zijn sinds de coronacrisis alleen bereikbaar via de hoofdingang, waar ook parkeerplaats beschikbaar is. 

  • Op de tafel bij binnenkomst staat handgel: gebruik hiervan is verplicht.
  • In het hele gebouw geldt: 1,5 m. afstand. In de zaalruimte zit u op minimaal 1,5 m. afstand met maximaal 8 deelnemers en de docent.
  • Er is (nog) geen verplichting op het dragen van mondkapjes: voel u vrij om een eigen mondkapje mee te nemen. Ook zijn er niet-medische mondkapjes beschikbaar.
  • Tijdens thee- en koffiepauzes wordt iedereen verzocht de cursusruimte te verlaten, een goed moment voor mondkapjes, en worden de ramen opengezet om frisse lucht binnen te laten: de docent is hiervoor verantwoordelijk.
  • Er zijn toiletten beschikbaar, beperkt tot één toiletgroep, die na elke cursus grondig gereinigd wordt, evenals deurklinken, etc.
  • Met  vragen of opmerkingen kunt u zich wenden tot de docent, tot Dick Sluiter de zaalverhuurder die aanwezig is of tot U3L (Wies Brinkhof 06-14670707)

We wensen u een boeiende cursus toe in goede gezondheid.

 

Coronabeleid De Groote Societeit
De informatie vind u via deze link.


Vragen?
Heeft u vragen? U kunt dan via de email contact opnemen met adm@u3l.