Bestellijst

Geen bestellingen

van het U3L bestuur

vrijdag, 13 mei, 2022

Zwolle, 12 mei 2022


Beste belangstellenden, deelnemers, docenten, betrokkenen,

Het bestuur van Stichting U3L is blij u te kunnen meedelen dat onze organisatie versterking krijgt in de persoon van Tine Zevenhuizen, de nieuwe cursuscoördinator U3L. Tine zal samen met Geja Gerritsen, administratief ondersteuner, het nieuwe programma voor het najaar 2022 en het voorjaar 2023 verder vormgeven samen met de Programma Advies Commissie.

Stichting U3L start binnenkort met de Zomeracademie, die van start gaat met een interessant programma van vijftien activiteiten, waaronder cursussen en excursies (opgave via www.u3l.nl).
Daarnaast wordt gewerkt aan het programma in het najaar 2022 en voorjaar 2023 voor de regio Twente met cursuslocaties in Enschede en Hengelo, en een programma voor de regio Zwolle met cursuslocaties in Zwolle.
Het komende jaar wordt ingezet op de vier programmalijnen: Kunst & Cultuur, Mens & Maatschappij, Geschiedenis, Filosofie & Religie.
Daarnaast wil het bestuur het komende jaar onderzoek doen naar nieuwe thema’s en actuele onderwerpen met interessante docenten. Hiervoor gaan wij starten met een denktank in Overijssel, die ons nieuwe inspiratie zal geven en nieuwe trends en ontwikkelingen met ons zullen delen.
Er zijn al meerdere mensen met expertise, die hierin willen participeren.
Dit alles betekent een nieuwe doorstart en nieuw elan na twee jaar coronacrisis.
Het huidige programma en de nieuwe initiatieven zullen het komende jaar verder worden vorm gegeven binnen U3L.
De samenwerking met bibliotheken, musea, waterschappen, culturele en maatschappelijke instellingen wordt voortgezet en geïntensiveerd. En het bestuur onderzoekt de mogelijkheden voor samenwerking met het Hbo- en WO onderwijs in Overijssel in het kader van Leven Lang Leren en Leven Lang Ontwikkelen. Dit alles levert ons weer nieuwe programma’s op.

De coronacrisis heeft ons geleerd dat wij naast het huidige cursusaanbod ook een online cursusaanbod zullen moeten ontwikkelen. Dit zal gebeuren samen met de docenten en de Programma Advies Commissie onder leiding van de nieuwe cursuscoördinator en bestuur.
Dit biedt kansen om nieuwe doelgroepen aan ons te binden en meer variatie aan te brengen in het totale programma. Stichting U3L is dan goed voorbereid op onverwachte situaties, zoals een pandemie ons heeft geleerd.
Kortom genoeg energie en ideeën om het programma van U3L te programmeren en te ontwikkelen voor de toekomst.

Het bestuur dankt alle bestuursleden en leden Programma Advies Commissies, die afscheid nemen op 31 mei 2022 in een bijzondere besloten bijeenkomst. Zij hebben veel werk verricht en daarvoor willen wij iedereen persoonlijk bedanken voor hun inzet en betrokkenheid binnen U3L.
Het stokje wordt doorgegeven aan nieuwe bestuursleden en de nieuwe cursuscoördinator Tine Zevenhuizen, waarmee het bestuur met vertrouwen de toekomst tegemoet treedt.

Een nieuw programma 2022 – 2023 wordt binnenkort bekend gemaakt, maar vanaf nu kunt u al zich inschrijven voor de Zomeracademie U3L. Hartelijk welkom. Wij heten Tine Zevenhuizen welkom bij U3L en zij stelt zichzelf graag aan u voor.

Het bestuur
Ton van Ulden, voorzitter
Fieke van ’t Riet, secretaris
Wilfried Raijmakers, penningmeester
Gerard van Dorp, programmering, pr en communicatie