Bestellijst

Geen bestellingen

Mens en maatschappij

Wijzer over waterschapswerk
Wijzer over waterschapswerk
Cursuscode: EN 20-53

Water, het is overal om ons heen en we hebben er allemaal mee te maken.  Schoon water in rivieren en beken, te weinig water in perioden van droogte of te veel water als het lange tijd hard regent.  Een waterschap houdt zich met zeer uiteenlopende taken bezig die telkens terug te voeren zijn naar schoon, veilig en voldoende water. Een waterschap is verantwoordelijk voor het oppervlaktewater. Er wordt geen drinkwater geleverd. Dat is de taak van de drinkwaterbedrijven. Waterschap Vechtstromen draagt in Twente, Noordoos-Overijssel en Zuidoost-Drenthe de zorg voor de drie hoofdtaken; schoon, veilig en voldoende water.

Meer informatie
Dinsdag 22 september 2020
3 lessen van 2,5 uur aanvangstijd 09:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 30,00
Wijzer over waterschapswerk
09:30 - 12:00
Locatie: RWZI Enschede (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
Cursus geannuleerd >
Een alternatieve reactie op criminaliteit: Slachtoffer-daderbemiddeling

Het doel van deze workshop is om allereerst inzicht te geven in de wijze waarop slachtoffer-daderbemiddeling op dit moment in Nederland wordt georganiseerd en uitgevoerd, en uit te leggen welke psychologische effecten slachtoffer-daderbemiddeling heeft op slachtoffers en daders (en waarom). Vervolgens wordt aan de hand van een discussie met de cursisten verkend welke alternatieve (digitale) vormen van bemiddeling mogelijk en haalbaar zouden zijn voor de Nederlandse praktijk van slachtoffer-daderbemiddeling

Meer informatie
Donderdag 8 oktober 2020
1 les van 1 uur en 45 min aanvangstijd 10:00
Prijs: € 23,00
Dhr. dr. S. (Sven) Zebel

Aanbevolen literatuur:

Van der Berg, M. & Zebel, S. (2013). Onderbouwing van een structurele voorziening voor slachtoffers en daders: Effecten van de Nederlandse slachtoffer-dadergesprekken. In J. Ouwerkerk, T. de Wit, J. Claessen, P. Jacobs, & S. Meijer (Eds.), Hoe te reageren op misdaad? Op zoek naar de hedendaagse betekenis van preventie, vergelding en herstel. Den Haag: SDU Uitgevers.

Advies: schaft u de literatuur pas aan nadat u van ons bericht hebt ontvangen (14 dagen voor aanvang van de cursus) dat de cursus definitief doorgaat. De kosten van de literatuur zijn voor uw eigen rekening en is niet verrekend in de cursusprijs.

10:00 - 11:45
Locatie: Bibliotheek Enschede (klik hier voor de adresgegevens)
Cursus geannuleerd >
Uitingsvormen en effecten van persoonlijkheidsontwikkeling in het dagelijks leven

Kenmerkend voor ons mensen is dat we, m.n. in het eerste deel van ons leven, een persoonlijkheid ontwikkelen. Deze is uniek, slechts met moeite veranderbaar en zal in grote mate onze beleving, contacten en gedragingen blijven bepalen.    Sinds jaar en dag zijn er theorieën ontwikkeld over hoe deze persoonlijkheidsontwikkeling verloopt. De theorieën zijn vaak ontstaan n.a.v. gedrag, dat afwijkt van het “normale” (in gedrag, reactie of beleving), of vanuit kritiek op de dan reeds bestaande theorieën. De behoefte van/in de samenleving aan het ontwikkelen van aanpassingsmechanismen (zelfs -protocollen) speelde dus vaak een rol, zowel bij het motiveren tot theorievorming als bij het kiezen (en faciliteren) van onderzoeksthema’s m.b.t. persoonlijkheidsontwikkeling.                                                                                                                     

Meer informatie
Donderdag 22 oktober 2020
1 les van 3 uur aanvangstijd 09:30
Prijs: € 35,00
Dhr. drs. H. (Hans) Vos
09:30 - 12:30
Locatie: Bibliotheek Enschede (klik hier voor de adresgegevens)
Cursus geannuleerd >
Van klassieke naar moderne natuurkunde; Newton, Relativiteit en Quantumfysica

De natuurkunde (fysica) bestudeert het gedrag van materie en energie en hun onderlinge wisselwerking, binnen ruimte en tijd. Met daarbij opgemerkt dat nieuwe theorieën onze inzichten over ruimte en tijd fundamenteel veranderd hebben.

In de eerste les zullen we voornamelijk de klassieke natuurkunde bespreken en initieel ingaan op de twijfels die aan het eind van de 19de eeuw aanleiding gaven tot het formuleren van een ‘andere natuurkunde’. In de tweede en derde les zullen we verschillende aspecten (ook historisch) van de relativiteitstheorie en de quantumfysica beschouwen.

Omdat wiskunde feitelijk ‘de taal’ van de natuurkunde is, is enige basiskennis van wiskundige beginselen een pré, maar niet noodzakelijk.

 

Meer informatie
Donderdag 22 oktober 2020
3 lessen van 2 uur aanvangstijd 14:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 92,00
Dhr. G. (Gerard) Heesink
14:00 - 16:00
Locatie: Bibliotheek Enschede (klik hier voor de adresgegevens)
Cursus geannuleerd >
Onze omgang met de oorlog - en ander pijnlijk verleden

Het heeft lang geduurd, maar dit voorjaar, 75 jaar na het eind van de Tweede Wereldoorlog, heeft premier Rutte excuses aangeboden voor de collaboratie van de Nederlandse staat met de nazibezetter waar het de ontrechting en deportatie van de joden betrof. Laat, maar beter laat dan nooit - of te laat, want inmiddels gratuit? Hoe is Nederland sinds 1945 omgegaan met de Tweede Wereldoorlog, waarin nog volgens koningin Wilhelmina zo'n beetje het hele volk in het verzet gezeten had? Tweemaal bracht de Nederlandse tv een serie over de bezetting uit - een halve eeuw geleden met Lou de Jong als presentator, een paar jaar terug met Rob Trip. Een verschil van dag en nacht.

Meer informatie
Donderdag 19 november 2020
1 les van 5 uur aanvangstijd 10:30
Prijs: € 70,00
Dhr. T. (Thomas) Von der Dunk
10:30 - 15:30
Locatie: Bibliotheek Enschede (klik hier voor de adresgegevens)
Cursus geannuleerd >
Informatica, verleden en toekomst, zegen of plaag

In deze voordracht behandelen we de ontwikkeling van het vak informatica uitgaande de techniek (hardware) die deze ontwikkeling heeft mogelijk gemaakt. Wat zijn de problemen en gevaren nu en hoe zullen deze zich mogelijk in de toekomst verder ontwikkelen. Ook Uw mening hierover wordt zeer op prijs gesteld. 

Meer informatie
Woensdag 27 januari 2021
1 les van 3 uur aanvangstijd 09:30
Prijs: € 35,00
Dhr. T. (Thijs) Krol
09:30 - 12:30
Locatie: Bibliotheek Enschede (klik hier voor de adresgegevens)
Cursus geannuleerd >
Dood op verzoek
Dood op verzoek
Cursuscode: EN 21-18

Tijdens drie bijeenkomsten wordt ingegaan op:

  • De geschiedenis over de totstandkoming van de ‘Wet toetsing levensbeëindiging” (WTL).
  • Het verschil tussen euthanasie en palliatieve sedatie.
  • De rol van de wilsverklaring.
  • Euthanasie bij niet levensbedreigende aandoeningen.
Meer informatie
Woensdag 3 maart 2021
3 lessen van 2 uur aanvangstijd 14:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 92,00
Mw. S. (Sytske) van der Meer, Dhr. J. (Jan) de Heer

Literatuur wordt tijdens de bijeenkomsten aangedragen

14:00 - 16:00
Locatie: Bibliotheek Enschede (klik hier voor de adresgegevens)
Cursus geannuleerd >