Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: EN 20-57

Een alternatieve reactie op criminaliteit: Slachtoffer-daderbemiddeling

Een alternatieve reactie op criminaliteit: Slachtoffer-daderbemiddeling
Cursuscode: EN 20-57

In Nederland (evenals elders in Europa) krijgen slachtoffers en daders van misdrijven in toenemende mate de mogelijkheid voorgelegd om de materiële en immateriële schade te herstellen door  middel van vrijwillige vormen van slachtoffer-daderbemiddeling. Een groeiend aantal studies laat zien welke positieve psychologische effecten face-to-face slachtoffer – daderbemiddeling kan hebben op slachtoffers en hoe deze bemiddeling kan leiden tot recidivevermindering onder daders. Ondanks dat bemiddeling een gunstige uitwerking kan hebben op partijen, slaan slachtoffers en daders vaak het aanbod van een direct, face-to-face gesprek af. Een belangrijke reden hiervoor is dat zij het vooruitzicht van een directe, fysieke confrontatie te stressvol en onveilig vinden. Daarom organiseren de meeste bemiddelingsprogramma’s wereldwijd (Nederland inbegrepen) ook indirecte vormen van bemiddeld contact, zoals de mogelijkheid tot het schrijven van brieven en pendelbemiddeling. Bij pendelbemiddeling geeft een bemiddelaar (letterlijke) berichten door van slachtoffer aan dader en vice versa. Deze indirecte vormen van bemiddeling blijken echter een minder gunstige impact te hebben op slachtoffers dan face-to-face ontmoetingen. Een belangrijke, actuele vraag is dan ook of er alternatieve vormen van bemiddeling ontwikkeld en opgezet kunnen worden die het beste van twee werelden verenigen: de mogelijkheid van face-to-face communicatie, zonder fysieke nabijheid van beide partijen. Hierbij valt te denken aan digitale vormen van bemiddeling, zoals het opnemen van videoboodschappen of Skype-achtige bemiddelingsvormen.

Donderdag 8 oktober 2020
1 les van 1 uur en 45 min aanvangstijd 10:00
Prijs: € 23,00
Dhr. dr. S. (Sven) Zebel

Aanbevolen literatuur:

Van der Berg, M. & Zebel, S. (2013). Onderbouwing van een structurele voorziening voor slachtoffers en daders: Effecten van de Nederlandse slachtoffer-dadergesprekken. In J. Ouwerkerk, T. de Wit, J. Claessen, P. Jacobs, & S. Meijer (Eds.), Hoe te reageren op misdaad? Op zoek naar de hedendaagse betekenis van preventie, vergelding en herstel. Den Haag: SDU Uitgevers.

Advies: schaft u de literatuur pas aan nadat u van ons bericht hebt ontvangen (14 dagen voor aanvang van de cursus) dat de cursus definitief doorgaat. De kosten van de literatuur zijn voor uw eigen rekening en is niet verrekend in de cursusprijs.

10:00 - 11:45
Locatie: Bibliotheek Enschede (klik hier voor de adresgegevens)
Cursus geannuleerd >
dr. S. (Sven) Zebel
dr. S. (Sven) Zebel