Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: EN 21-42

Uitingsvormen en effecten van persoonlijkheidsontwikkeling in het dagelijks leven

Uitingsvormen en effecten van persoonlijkheidsontwikkeling in het dagelijks leven
Cursuscode: EN 21-42

In dit college zal worden ingegaan op dergelijke theorieën, de maatschappelijke en historische context, die een rol speelde en speelt. Getracht zal worden om onze persoonlijkheidsontwikkeling te omschrijven in fasen, thema’s en gedragingen, zoals die zijn te herkennen in het dagelijks leven. Ook zal gesproken kunnen worden over het gebruik van de verkregen kennis bij het beoordelen van opvallend gedrag. Dat blijkt soms adequaat te zijn, gezien de ontwikkelingsfase van de persoon, of de sociale context, waarin die het gedrag vertoont. Anderzijds werpt de kennis soms ook licht op “normaal” (d.w.z. veel voorkomend of geaccepteerd) gedrag, dat kan worden gezien als alarmerend, of zelfs problematisch voor persoonlijkheids-, sociale of maatschappelijke ontwikkelingen.                                                                                                                                                 

Diverse theoretische schema’s en modellen zullen zo de revue kunnen passeren, m.n. gericht op het beter begrijpen van visies door de jaren heen, op (andermans en eventueel eigen) gedrag. Actieve participatie van de toehoorders zal daarbij goed mogelijk zijn

Donderdag 4 november 2021
1 les van 3 uur aanvangstijd 13:30
Prijs: € 40,00
Dhr. drs. H. (Hans) Vos
13:30 - 16:30
Locatie: Bibliotheek Enschede (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
drs. H. (Hans) Vos
drs. H. (Hans) Vos