Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: EN 20-58

Van klassieke naar moderne natuurkunde; Newton, Relativiteit en Quantumfysica

Van klassieke naar moderne natuurkunde; Newton, Relativiteit en Quantumfysica
Cursuscode: EN 20-58

In deze serie van 3 lessen worden, zoveel mogelijk in chronologische volgorde, de ontwikkelingen in de natuurkunde gevolgd. Beginnend bij enkele eenvoudige basiswetten uit de oudheid bespreken we vervolgens o.a. de wetten van Newton (mechanica) en die van Maxwell (elektromagnetisme). Al deze wetten zijn fenomenologisch, waarnemingen omgezet in een mathematische structuur. In grote lijn geven we dit aan als de klassieke natuurkunde.

Aan het eind van de 19de eeuw is het een algemeen gedachtengoed dat de natuurkunde uitontwikkeld is, ‘we weten alles’.

Nadere bestudering van het elektromagnetisch spectrum van ‘zwarte stralers’ (blackbody radiation, o.a. Planck, Einstein) en van de elektrodynamica (Einstein) lieten zien dat de natuurkunde zeker geen afgeronde wetenschap was. Uit voornoemde beschouwingen ontwikkelden zich twee nieuwe theorieën, de Relativiteitstheorie en de Quantumfysica. Deze theorieën zijn in beginsel niet fenomenologisch. Aan de basis van beide theorieën staan een aantal aannames/axioma’s (bijvoorbeeld ‘voor alle waarnemers zijn de natuurwetten gelijk’, ‘iedere waarneming verstoort een systeem, -onzekerheidsrelatie-’)

Vaak geven de relativiteitstheorie of de quantumfysica oplossingen van vraagstellingen die volkomen tegen ons ‘logisch’ verstand ingaan. Toch zijn er tot heden geen waarnemingen bekend die strijdig zijn met één van de genoemde theorieën.

Beide theorieën hebben dan ook onze visie op alle aspecten van tijd, ruimte, materie en energie fundamenteel gewijzigd.

 

(Informatie over literatuur, alsmede handouts, worden verstrekt tijdens de cursus)

Donderdag 22 oktober 2020
3 lessen van 2 uur aanvangstijd 14:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 92,00
Dhr. G. (Gerard) Heesink
14:00 - 16:00
Locatie: Bibliotheek Enschede (klik hier voor de adresgegevens)
Cursus geannuleerd >
G. (Gerard) Heesink
G. (Gerard) Heesink