Bestellijst

Geen bestellingen

Filosofie en religie

Driestromenland
Driestromenland
Cursuscode: ZW 21-28

Het zal gaan over de gezamenlijke geschiedenis van joden, christenen en moslims. Vanaf het jaar 929, het kalifaat van Córdoba, tot en met 1219, de ontmoeting van Franciscus van Assisi met de sultan van Egypte.

Meer informatie
Woensdag 6 oktober 2021
5 lessen van 2 uur aanvangstijd 14:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 141,00
Dhr. A. (Alex) Van Heusden
14:00 - 16:00
Locatie: Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)
J.J. Rousseau (1712-1778) Over authenticiteit, opvoeding en politiek

De romantiek was niet alleen een ‘Duitse affaire’ (R. Safranski). Want Jean-Jacques Rousseau (Zwitsers-Frans) is onmiskenbaar een van de hoofdfiguren van deze filosofische stroming die van zo grote invloed is gebleken op het moderne zelfbegrip en wel tot op de dag van vandaag. De romantiek was een reactie op het rationalisme van de verlichting. Het rationalisme heeft de romantische kritiek echter beslist overleefd: het rekenende denken van wetenschap, techniek en economie ontplooit zijn macht in de huidige samenleving. Maar in het onbehagen van velen leeft ook de romantische reactie voort: Rousseau is een tijdgenoot.

Rousseau trekt ten strijde tegen de ‘civilisatie’. Hij ontwikkelt een ethiek van authenticiteit, vooral in zijn Bekentenissen: ‘Ik wil aan mijn medemensen een mens laten zien zoals hij werkelijk is en die mens ben ik zelf.’ Deze zoektocht naar authenticiteit is echter niet slechts biografisch relevant, maar kenmerkt ook de werken waarmee Rousseau vooral naam heeft gemaakt: als pedagoog (Emile of over de opvoeding) en als politiek filosoof (Discours over ongelijkheid en Het sociaal contract).

In deze cursus komen (delen uit) genoemde werken aan bod ter kennismaking met de civilisatie-kritiek en politieke filosofie van Rousseau. Vraag is ook waarom hij zo invloedrijk is kunnen worden en niet alleen in positieve zin. Zodoende maken wij de rekening van de romantiek op.

Meer informatie
Woensdag 6 oktober 2021
6 lessen van 2,5 uur aanvangstijd 14:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 162,00
Dhr. mr. dr. J (Jaap) Gruppelaar
14:00 - 16:30
Locatie: Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)
Chagall, licht en kleur, stralend in bijbels perspectief

In deze cursus komen de scheppingen van Marc Chagall aan de orde, in het perspectief van de omgeving waarin hij opgroeide in Wit-Rusland, zijn werken voor de Joodse gemeenschap, zijn verbeelding van de Bijbel en de kerkramen van zijn hand. Dit zijn de grote thema’s: de taal van de Bijbel, het toneel van de liturgie en de kunst in en om de kerk. Bij Chagall komen deze lijnen samen. Hij stamt uit een chassidische Joodse achtergrond. Beeldend en mystiek taalgebruik, hebben invloed gehad op zijn verbeeldingswereld. Bij zijn werk gaat het om veel meer dan kijken. Je ervaart de sfeer van het shtetl (Jiddisch: stadje), de sjoel (synagoge), de smalle straatjes en de scheve huizen. Je gaat naar binnen en je beleeft het verhaal, hoort de stemmen en voelt de ritmiek van eeuwenoude verhalen, die tegelijk in moderne kleuren bezit van je nemen. We laten de kunstenaar graag zelf aan het woord.

Meer informatie
Woensdag 10 november 2021
3 lessen van 2,5 uur aanvangstijd 10:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 112,00
Dhr. ds. drs. F.A. (Frans) Wiersma
10:00 - 12:30
Locatie: Museum Hengelo (klik hier voor de adresgegevens)
Jung, meester van de onderwereld
Jung, meester van de onderwereld
Cursuscode: EN 21-45

Vast en zeker heeft u al vaak over Carl Jung gehoord. Sommigen houden nooit op over hem. Vaak blijft het hogere wiskunde: het onbewuste dat we in ons meedragen (of zoiets). En dat collectief onbewuste - hoe kan dat? Dat in ons dezelfde beelden huizen als bij de Azteken en Egyptenaren en Chinezen duizenden jaren geleden?! Archetypen noemt hij (Jung) dat. Wie weet wat dat zijn, mag het zeggen.
En vooral zijn grondgedachte: alles wat buiten ons gebeurt, is een afspiegeling van ons binnenste ('wie naar buiten kijkt, slaapt, wie naar binnen kijkt, wordt wakker'). Allerlei beelden blijken hun betekenis te ontlenen aan wat er in onze ziel huist. Zegt ie... ’t Zal wel.

Het is dichterbij en tegelijk ouder dan u wellicht denkt. We doen het allemaal elke dag: verbeelden, beelden laten bovenkomen - soms tegen wil en dank - die zich in ons innerlijk hebben gevormd. Waar e ons maar amper bewust van zijn. In ons leeft kennelijk een andere wereld dan we beseffen, een onderwereld vol bizarre figuren.
Die ons in dromen komen bezoeken, onze slaap verstoren en dikwijls ons evenwicht. Maar zou het kunnen, dat we uit evenwicht worden gebracht om een nieuwe balans te vinden, toe te groeien naar een completer mens, die steeds meer vertrouwd wordt met de binnen- en de onderwereld.

 

Deze cursus is najaar 2019 aangeboden in Hengelo

Meer informatie
Vrijdag 12 november 2021
5 lessen van 2,5 uur aanvangstijd 10:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 168,00
Dhr. drs. H (Harm) Knoop

Aanbevolen literatuur:
Jung C.G., Herinneringen, dromen, gedachten. Rotterdam 1976
Jung C.G.e.a., De mens en zijn symbolen. Rotterdam 1966
Knoop H., Leef je eigen mythe. Over religie, mythen en ons zelf, Nijmegen 2012

Advies: 14 dagen voor aanvangsdatum van de cursus krijgt u van ons bericht of de cursus definitief zal doorgaan. Het is raadzaam de boeken niet eerder aan te schaffen. De kosten van de boeken zijn voor uw eigen rekening.

10:00 - 12:30
Locatie: Bibliotheek Enschede (klik hier voor de adresgegevens)
De waarde van oosters denken in de westerse cultuur

Onderwerpen die aan bod komen:

  • De ontwikkelingen in het westerse denken sinds de Verlichting
  • De positieve en negatieve effecten van het ‘Verlichtingsdenken’ op de individuele westerse mens en de samenleving als geheel
  • De groeiende aandacht voor oosterse denkwijzen in de westerse wereld.
  • Oosterse denkwijzen, kort uitgelegd
  • De waarde van oosters denken voor de individuele mens en de samenleving als geheel
Meer informatie
Woensdag 17 november 2021
2 lessen van 2 uur aanvangstijd 10:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 74,00
Dhr. prof. dr. F. (Frank) Kortmann

 Aanbevolen literatuur:

Oosterse Renaissance. Han Fortmann, 1970 Ambo

Oosterse filosofie. Michel Dijkstra, 2016, ISVW Uitgevers

Advies: de boeken pas bestellen als zeker is dat de cursus doorgaat.
De cursusboeken zijn niet bij de prijs inbegrepen.

10:00 - 12:00
Locatie: Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)
De spirituele mens
De spirituele mens
Cursuscode: ZW 22-10

Zelfs in tijden van voorspoed kan een mens het gevoel bekruipen dat er ‘meer is’: iets waarnaar wij blijven verlangen ook als alles zou moeten kloppen. In deze dagcursus worden de contouren van dit verlangen, én de reactie erop, vanuit diverse levensbeschouwingen onder de loep genomen.

Meer informatie
Woensdag 12 januari 2022
1 les van 6 uur en 45 min aanvangstijd 10:00
Prijs: € 112,00
Dhr. drs. E.J. (Evert Jan) Ouweneel
10:00 - 16:45
Locatie: Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)
Botsende culturen - de strijd om erkenning in een veranderende wereld

Mensen hebben behoefte aan erkenning. In een veranderende wereld, gekenmerkt door globalisering, competitie en afbrokkeling van traditionele structuren komt die erkenning onder druk te staan. Veel van de huidige onrust heeft hiermee te maken schrijft Francis Fukuyama in Identiteit, waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek (2019).

Meer informatie
Donderdag 13 januari 2022
6 lessen van 2 uur aanvangstijd 11:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 161,00
Dhr. drs. E. (Edward) Van der Tuuk
11:00 - 13:00
Locatie: De Groote Sociëteit Zwolle (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
De levenskunst van dankbaar, wijs en liefdevol oud worden

Lukt het ons, om met alles wat we in ons leven hebben meegemaakt, onze laatste (derde) levensfase wijs, tevreden en liefdevol naar onszelf en anderen te leven? En kunnen we op ons sterfbed dankbaar ons leven loslaten – of teruggeven aan de Schepper of de Stroom van het leven (hoe we dat ook zien)?

Meer informatie
Woensdag 26 januari 2022
4 lessen van 2,5 uur aanvangstijd 13:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 139,00
Dhr. drs. B. (Bram) Bregman
Boek: Aanbevolen literatuur (klik hier voor meer informatie)
13:30 - 16:00
Locaties: Jeruzalemkerk, Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)
Aanmelden wachtlijst >
Verdieping in Jung
Verdieping in Jung
Cursuscode: ZW 22-02

Verdieping in Jung.

Na de cursus Jung, meester van de onderwereld, najaar 2019 (Zwolle en Hengelo), nu een verdieping in Jungs gedachtegoed. En inleiding (of inwijding) in de individuatie: menswording door bewustworden.

Meer informatie
Dinsdag 1 maart 2022
5 lessen van 2,5 uur aanvangstijd 10:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 168,00
Dhr. drs. H (Harm) Knoop
10:00 - 12:30
Locatie: Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
Verdieping in Jung
Verdieping in Jung
Cursuscode: HE 22-15

Verdieping in Jung.

Na de cursus Jung, meester van de onderwereld, najaar 2019 (Zwolle en Hengelo), nu een verdieping in Jungs gedachtegoed. En inleiding (of inwijding) in de individuatie: menswording door bewustworden.

Meer informatie
Vrijdag 4 maart 2022
5 lessen van 2 uur aanvangstijd 10:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 168,00
Dhr. drs. H (Harm) Knoop
10:00 - 12:00
Locatie: Museum Hengelo (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >