homepage afbeelding

U3L stopt!

Met pijn in het hart moeten wij u meedelen dat het afgelopen seizoen 2023/2024 het laatste seizoen van U3L was. Na ruim 20 jaar stopt U3L met haar activiteiten op het gebied van volwasseneneducatie in Zwolle en omgeving en Twente.

Hoewel de activiteiten van U3L onverminderd op grote waardering van onze cursisten konden rekenen, bleek dat het de afgelopen jaren steeds vaker voorkwam dat wij onze cursussen of lezingen moesten annuleren vanwege te weinig aanmeldingen. Het aantal cursisten trok weliswaar het afgelopen jaar voorzichtig wat aan, maar helaas bleek dit onvoldoende te zijn.

Bestuur, programma adviescommissie, docenten en medewerkers van Stichting U3L danken u hartelijk voor uw vertrouwen.

Het bestuur van Stichting U3L

Volksuniversiteit Zwolle heeft toegezegd haar eigen cursusaanbod te willen verbreden door bepaalde cursussen van U3L docenten over te nemen. Wij verwijzen u daarom graag naar het cursusaanbod van onze collega’s van Volksuniversiteit Zwolle

U3L stopt, maar we doen dat niet zonder afscheid te nemen! Wij nodigen u van harte uit voor een gezellige slotbijeenkomst op vrijdagmiddag 31 mei 2024 vanaf 14.00 uur in Bibliotheek de Stadkamer, Zeven Alleetjes 1a in Zwolle.