Vrienden van U3L


Nieuwsbrieven van Vrienden van U3L: apr 2023, feb 2023, jan 2023, dec 2022, nov 2022, okt 2022, aug 2022, juli 2022, juni 2022, apr 2022, feb 2022, jan 2022

Informatie over Vrienden van U3l en vriend worden: download pdf

Nieuwsbrief Stichting Vrienden van U3L 5 januari 2023

Allereerst willen we u een warm, goed, gezond, en boeiend 2023 toewensen waarin u weer mooie cursussen kunt gaan volgen. We hebben ook interessante plannen voor 2023 en hopen velen van u dan weer te ontmoeten.

het bestuur (Robert Scholma , Margreeth de Haas en Freda MIltenburg, 
adviseur (Janneke van Dulmen Krumpelman),
redacteur van het Vriendennieuws (Joop Meijer)  

1. Eindejaars-Vriendenmiddag over “Energietransitie Zwolle”
Op 16 december was onze Eindejaars-Vriendenmiddag in de Panoramazaal van het gemeentehuis vanwaar we een prachtig uitzicht hadden over de stad met al zijn karakteristieke  gebouwen. Er was een goede opkomst: 48 deelnemers.
Onze voorzitter vroeg allereerst aandacht voor het plotselinge overlijden van Manny Frederiks. Zij is jaren Vriend geweest en heeft aan veel activiteiten van de Vrienden deelgenomen. Velen van u zullen haar wel kennen. Wij zullen een vertrouwd gezicht moeten missen.
Arjan Spaans (wethouder van de gemeente Zwolle met als portefeuille Duurzame Stadsontwikkeling) hield als eerste een voordracht over de energietransitie in Zwolle. Hij gaf een mooi en helder overzicht van de activiteiten van de gemeente op dit gebied.
Kees de Vries (voorzitter van Blauwvinger Energie) vertelde enthousiast over de rol van Blauwvinger Energie bij de Energietransitie in Zwolle.
Beide sprekers hadden een helder verhaal over deze ingewikkelde materie. Er werd na afloop bij de borrel nog lang inhoudelijk nagepraat over deze middag in een gezellige en gemoedelijke sfeer.  

2. Betaling Vriendenbijdrage 2023
De Vriendenbijdrage 2023 bedraagt: €15 voor 1 persoon en €25 voor 2 personen die op hetzelfde adres wonen.
Ik verzoek u dan ook vriendelijke de Vriendenbijdrage 2023 van €15, resp. €25, zo spoedig mogelijk over te maken naar rekeningnummer: NL95 INGB 0000 0180 01 t.n.v. Stichting Vrienden van U3L te  Zwolle o.v.v. Vriendenbijdrage 2023  

3. Vriendenmiddag en Excursie in het voorjaar 2023
Voor komend voorjaar is er een Vriendenmiddag en Voorjaarsexcursie rondom het thema “Het waterschap” gepland. In maart zijn er verkiezingen van de Provinciale Staten en het Waterschap, waardoor het thema “Waterschap” actueel is.

Vriendenmiddag:
Datum: vrijdag 14 april 2023 Thema “Het waterschap in beweging” Locatie: Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOD) , Dokter van Deenweg 186 – 205, 8025 BM Zwolle
Inloop: vanaf 13.00 uur; aanvang 13.30
Inhoud: Er zal een presentatie gehouden worden door een medewerker van het WDOD over de brede kerntaken van het WDOD. Ook zal Wim Konter (algemeen bestuurslid van het WDOD, fractielid van Water Natuurlijk) iets vertellen over “Het waterschap in de praktijk” en zal hij vooruitblikken op de Voorjaarsexcursie. Wim Konter is een buitengewoon bevlogen man die alle ins en outs  van het waterschap uit ervaring kent. Een verteller die waarschijnlijk tijd te kort zal komen!
Kosten: €10 voor Vrienden; €15 voor introducés.
Maximaal aantal deelnemers: 70 personen
Aanmelden: u kunt zich al aanmelden bij freda@miltenburgmail.nl.  

Voorjaarsexcursie: Datum: Vrijdag 28 april 2023
Thema: “Het waterschap: met andere ogen kijken naar het landschap!”
Vertrek: met de bus vanaf 8.30 uur vanaf Station Zwolle, zuidzijde
Kosten: €55 voor Vrienden; €62,50 voor introducés
Maximaal aantal deelnemers: 45 personen
Inhoud: We gaan deze dag met de bus naar de kop van Overijssel en daarna richting het Vechtdal. We zullen  geïnformeerd worden over de verschillende taken van het waterschap en hoe we dit kunnen zien en herkennen in het landschap. Wim Konter zal die dag onze reisleider zijn. We gaan met de bus naar gemaal Stroïnk in Vollenhove. Het gemaal Stroïnk regelt het peil op de boezem (waterbergingsgebied) van Noordwest-Overijssel en indirect van de polders in Noordwest-Overijssel, de polder Nijeveen-Kolderveen en het stroomgebied van de Vledder- en Wapserveense Aa. De totale oppervlakte van dit gebied is ruim 50.000 hectare. Een voorlichter van het WDOD zal ons informeren over het gemaal Stroïnk. Waar we gaan lunchen is nog een verrassing. Ook het middagprogramma staat nog niet vast maar zal in ieder geval te maken hebben met zaken als wateraanvoer, infiltratie Vechtwater, waterwinning Vitens, regeling waterpeil, e.d.
Aanmelden: u kunt zich al aanmelden bij freda@miltenburgmail.nl.  

4. Versterking redactie Vriendennieuws
Joop Meijer, de redacteur van ons fraai verzorgde Vriendennieuws, heeft te kennen gegeven om over niet al te lange tijd te stoppen met het redacteurschap van ons Vriendennieuws. Hij heeft dit werk dan zo’n 10 jaar met veel enthousiasme, deskundigheid en creativiteit verzorgd.
Onlangs heeft Martien Hovestad(dirigent Van het Zwols Vocaal Ensemble en fotograaf) zich bereid te verklaard om deeltaken van Joop over te nemen. Daar zijn we heel blij mee.
U begrijpt vast al wat er nu gaat komen: wie is/zijn er bereid om samen met Martien Hovestadt een waardig vervolg te geven aan ons huidige Vriendennieuws? Met meerdere mensen kunnen de taken verdeeld worden. Denkt u er alvast over na. We komen er later op terug.  

5. U3L
Binnenkort starten de nieuwe cursussen van U3L weer. Graag verwijzen we u naar de site van U3L waar het meest actuele aanbod van de cursussen staat : www.u3l.nl