Bestellijst

Geen bestellingen

Filosofie en religie

J.J. Rousseau (1712-1778) Over authenticiteit, opvoeding en politiek

De romantiek was niet alleen een ‘Duitse affaire’ (R. Safranski). Want Jean-Jacques Rousseau (Zwitsers-Frans) is onmiskenbaar een van de hoofdfiguren van deze filosofische stroming die van zo grote invloed is gebleken op het moderne zelfbegrip en wel tot op de dag van vandaag. De romantiek was een reactie op het rationalisme van de verlichting. Het rationalisme heeft de romantische kritiek echter beslist overleefd: het rekenende denken van wetenschap, techniek en economie ontplooit zijn macht in de huidige samenleving. Maar in het onbehagen van velen leeft ook de romantische reactie voort: Rousseau is een tijdgenoot.

Rousseau trekt ten strijde tegen de ‘civilisatie’. Hij ontwikkelt een ethiek van authenticiteit, vooral in zijn Bekentenissen: ‘Ik wil aan mijn medemensen een mens laten zien zoals hij werkelijk is en die mens ben ik zelf.’ Deze zoektocht naar authenticiteit is echter niet slechts biografisch relevant, maar kenmerkt ook de werken waarmee Rousseau vooral naam heeft gemaakt: als pedagoog (Emile of over de opvoeding) en als politiek filosoof (Discours over ongelijkheid en Het sociaal contract).

In deze cursus komen (delen uit) genoemde werken aan bod ter kennismaking met de civilisatie-kritiek en politieke filosofie van Rousseau. Vraag is ook waarom hij zo invloedrijk is kunnen worden en niet alleen in positieve zin. Zodoende maken wij de rekening van de romantiek op.

Meer informatie
Woensdag 6 oktober 2021
6 lessen van 2,5 uur aanvangstijd 14:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 162,00
Dhr. mr. dr. J (Jaap) Gruppelaar
14:00 - 16:30
Locatie: Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)
Cursus geannuleerd >
Driestromenland
Driestromenland
Cursuscode: ZW 21-28

Het zal gaan over de gezamenlijke geschiedenis van joden, christenen en moslims. Vanaf het jaar 929, het kalifaat van Córdoba, tot en met 1219, de ontmoeting van Franciscus van Assisi met de sultan van Egypte.

Meer informatie
Woensdag 6 oktober 2021
5 lessen van 2 uur aanvangstijd 14:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 141,00
Dhr. A. (Alex) Van Heusden
14:00 - 16:00
Locatie: Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)
Cursus geannuleerd >
De waarde van oosters denken in de westerse cultuur

Onderwerpen die aan bod komen:

  • De ontwikkelingen in het westerse denken sinds de Verlichting
  • De positieve en negatieve effecten van het ‘Verlichtingsdenken’ op de individuele westerse mens en de samenleving als geheel
  • De groeiende aandacht voor oosterse denkwijzen in de westerse wereld.
  • Oosterse denkwijzen, kort uitgelegd
  • De waarde van oosters denken voor de individuele mens en de samenleving als geheel
Meer informatie
Woensdag 17 november 2021
2 lessen van 2 uur aanvangstijd 10:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 74,00
Dhr. prof. dr. F. (Frank) Kortmann

 Aanbevolen literatuur:

Oosterse Renaissance. Han Fortmann, 1970 Ambo

Oosterse filosofie. Michel Dijkstra, 2016, ISVW Uitgevers

Advies: de boeken pas bestellen als zeker is dat de cursus doorgaat.
De cursusboeken zijn niet bij de prijs inbegrepen.

10:00 - 12:00
Locatie: Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
De spirituele mens
De spirituele mens
Cursuscode: ZW 22-10

Zelfs in tijden van voorspoed kan een mens het gevoel bekruipen dat er ‘meer is’: iets waarnaar wij blijven verlangen ook als alles zou moeten kloppen. In deze dagcursus worden de contouren van dit verlangen, én de reactie erop, vanuit diverse levensbeschouwingen onder de loep genomen.

Meer informatie
Woensdag 12 januari 2022
1 les van 6 uur en 45 min aanvangstijd 10:00
Prijs: € 112,00
Dhr. drs. E.J. (Evert Jan) Ouweneel
10:00 - 16:45
Locatie: Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
De levenskunst van dankbaar, wijs en liefdevol oud worden

Lukt het ons, om met alles wat we in ons leven hebben meegemaakt, onze laatste (derde) levensfase wijs, tevreden en liefdevol naar onszelf en anderen te leven? En kunnen we op ons sterfbed dankbaar ons leven loslaten – of teruggeven aan de Schepper of de Stroom van het leven (hoe we dat ook zien)?

Meer informatie
Woensdag 12 januari 2022
4 lessen van 2,5 uur aanvangstijd 13:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 139,00
Dhr. drs. B. (Bram) Bregman
Boek: Aanbevolen literatuur (klik hier voor meer informatie)
13:30 - 16:00
Locatie: Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >
Botsende culturen - de strijd om erkenning in een veranderende wereld

Mensen hebben behoefte aan erkenning. In een veranderende wereld, gekenmerkt door globalisering, competitie en afbrokkeling van traditionele structuren komt die erkenning onder druk te staan. Veel van de huidige onrust heeft hiermee te maken schrijft Francis Fukuyama in Identiteit, waardigheid, ressentiment en identiteitspolitiek (2019).

Meer informatie
Donderdag 13 januari 2022
6 lessen van 2 uur aanvangstijd 11:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 161,00
Dhr. drs. E. (Edward) Van der Tuuk
11:00 - 13:00
Locatie: De Groote Sociëteit Zwolle (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
Inschrijving geopend >
Verdieping in Jung
Verdieping in Jung
Cursuscode: ZW 22-02

Verdieping in Jung.

Na de cursus Jung, meester van de onderwereld, najaar 2019 (Zwolle en Hengelo), nu een verdieping in Jungs gedachtegoed. En inleiding (of inwijding) in de individuatie: menswording door bewustworden.

Meer informatie
Dinsdag 1 maart 2022
5 lessen van 2,5 uur aanvangstijd 10:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 168,00
Dhr. drs. H (Harm) Knoop
10:00 - 12:30
Locatie: Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)
Inschrijving geopend >