Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: ZW22-39

De Oekraïne oorlog en de Russisch Orthodoxe kerk

De Oekraïne oorlog en de Russisch Orthodoxe kerk
Cursuscode: ZW22-39

De oorlog in Oekraïne staat op dit moment helemaal in de belangstelling, ook bij U3L. Maar één aspect is nog wat minder belicht geweest. En dat is de rol die religie daarbij speelt. De Russische president Poetin en patriarch Kirill van de Russisch-Orthodoxe Kerk trekken samen op. De kerkleider steunt vierkant het oorlogsbeleid van de president. Hoe kan dat? Hoe komt dat?
Zo’n volstrekt en harmonieus samengaan van kerk en staat kennen wij niet (meer) in het Westen. Hoezo is dat er nog wél het geval in Oost-Europa? Welk mentaliteitsverschil is er tussen West en Oost? Wat is het eigene van het Oost-Europese, orthodoxe christendom? Hoe verschilt het christendom in het oosten (orthodox) van dat in het westen (rooms-katholiek, protestant)?  En waar komt dat verschil vandaan?
In het bijzonder schenken we aandacht aan de manier waarop de orthodoxe traditie in Rusland (in de tiende eeuw) is binnengekomen en er wortel heeft geschoten. We zullen ook zien hoe het (orthodoxe) christendom, met name in Rusland, in de tijd van het communisme heeft overleefd en sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie een nieuwe bloei doormaakt. Over de nauwe betrokkenheid van de Russisch-Orthodoxe patriarch bij de Oekraïne-oorlog bestaat veel onenigheid en onderlinge discussie binnen de gemeenschap van orthodoxe kerken zelf. Ook dat wordt besproken.
We zullen verder zien hoe de orthodoxe kerken in de vorige eeuw, in de tijd van de ‘Koude Oorlog’, zijn gaan meedoen in de oecumene en in oecumenische gesprekken (de docent was daar indertijd zelf bij betrokken) en tot welke resultaten dat heeft geleid.
De cursus omvat drie bijeenkomsten.
Een beknopte reader met kernteksten is beschikbaar en tegen kostprijs aan te schaffen bij de docent

Woensdag 28 september 2022
3 lessen van 2 uur aanvangstijd 14:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 105,00
Dhr. (Karel) Blei
14:00 - 16:00
Locatie: Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)
(Karel) Blei
(Karel) Blei
Karel Blei is theoloog en emeritus predikant van de PKN en oud secretaris-generaal van de Nederlandse Hervormde Kerk (nu onderdeel van de PKN). Hij is tien jaar lid geweest van het Centrale Comité van de Wereldraad van Kerken en negen jaar lang voorzitter geweest van het departement voor theologie van de Wereldbond van Hervormde en Gereformeerde Kerken WARC. Evenals zeven jaar docent kerkgeschiedenis bij het NBI.