Cursusnummer:
ZW24-11

Individu & zelfbeschikking, vrijheid & democratie

Individu & zelfbeschikking, vrijheid & democratie

De westerse beschaving wordt o.m. gekarakteriseerd door waarden als individu, zelfbeschikking, vrijheid, democratie. Ton Vink vertelt u in deze lezing alles over deze waarden die hun oorsprong vinden in de Europese stromingen van Humanisme en Verlichting. Politicoloog Samuel Huntington karakteriseert bijvoorbeeld in zijn The Clash of civilizations (1996) de Aziatische beschaving met: “autoriteit, hiërarchie, onderschikking van individuele rechten en belangen, accent op consensus, vermijden van confrontaties, ‘gezicht redden’ en de suprematie van staat boven samenleving en samenleving boven individu.” Hij stelt daar de Westerse beschaving tegenover die hij karakteriseert met: “vrijheid, gelijkheid, democratie en individualisme, neiging tot wantrouwen van de regering, verzet tegen gezag, competitie en winst op korte termijn, mensenrechten.”

Startdatum
Lesvorm