Bestellijst

Geen bestellingen

Mens en maatschappij

Communicatie en conflict
Communicatie en conflict
Cursuscode: ZW 21-22

Het kunnen omgaan met verschil is één van de belangrijkste vaardigheden in ons leven. Het niet kunnen overbruggen van verschillen tussen mensen kan leiden tot conflicten. Hoe voorkom je conflict en kun je bijdragen aan meer begrip en verbinding?

Meer informatie
Dinsdag 5 oktober 2021
4 lessen van 2,5 uur aanvangstijd 9:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 139,00
Mw. M. (Mintje) Groot NIbbelink
9:30 - 12:00
Locatie: Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)
Atmosfeer, Weer en Klimaat
Atmosfeer, Weer en Klimaat
Cursuscode: ZW 21-31

De docent van deze cursus, prof. dr. Bert Holtslag, geeft in 5 colleges een inleiding over de atmosferische processen van weer en klimaat. Hij gaat in op hot items, zoals klimaatverandering, weerextremen en de betekenis voor mens en milieu.

Meer informatie
Donderdag 7 oktober 2021
5 lessen van 2 uur aanvangstijd 13:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 139,00
Dhr. Prof. dr. A.A.M. (Bert) Holtslag
13:30 - 15:30
Locatie: De Groote Sociëteit Zwolle (klik hier voor de adres-, OV- en parkeerinformatie)
Uitingsvormen en effecten van persoonlijkheidsontwikkeling in het dagelijks leven

Kenmerkend voor ons mensen is dat we, m.n. in het eerste deel van ons leven, een persoonlijkheid ontwikkelen. Deze is uniek, slechts met moeite veranderbaar en zal in grote mate onze beleving, contacten en gedragingen blijven bepalen.    Sinds jaar en dag zijn er theorieën ontwikkeld over hoe deze persoonlijkheidsontwikkeling verloopt. De theorieën zijn vaak ontstaan n.a.v. gedrag, dat afwijkt van het “normale” (in gedrag, reactie of beleving), of vanuit kritiek op de dan reeds bestaande theorieën. De behoefte van/in de samenleving aan het ontwikkelen van aanpassingsmechanismen (zelfs -protocollen) speelde dus vaak een rol, zowel bij het motiveren tot theorievorming als bij het kiezen (en faciliteren) van onderzoeksthema’s m.b.t. persoonlijkheidsontwikkeling.                                                                                                                     

Meer informatie
Donderdag 4 november 2021
1 les van 3 uur aanvangstijd 13:30
Prijs: € 40,00
Dhr. drs. H. (Hans) Vos
13:30 - 16:30
Locatie: Bibliotheek Enschede (klik hier voor de adresgegevens)
Betere mensen - De tirannie van de norm

"Ongetwijfeld is het belangrijkste objectief momenteel niet om te ontdekken wat wij zijn, maar om te weigeren wat wij zijn" schreef Michel Foucault in 1982. Hiermee riep hij op tot verzet tegen een maatschappij waarin mensen in toenemende mate worden gedisciplineerd. Paradoxaal genoeg lijken we in onze welvarende westerse democratieën steeds meer behoefte te krijgen aan controle en normalisering, maar hekelen we overheidsbemoeienis en bureaucratie als het ons eigen leven raakt.

Meer informatie
Dinsdag 9 november 2021
6 lessen van 2 uur aanvangstijd 11:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 183,00
Dhr. drs. E. (Edward) Van der Tuuk
11:00 - 13:00
Locatie: Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)
Waterbeheer in een dynamische wereld

Waterbeheer moet voldoende schoon water beschikbaar maken en houden voor mens, dier en plant, en de maatschappij beschermen tegen het geweld dat water kan ontketenen. Aanpak en voorbeelden in Nederland en daarbuiten worden gegeven.

Meer informatie
Vrijdag 12 november 2021
4 lessen van 2 uur aanvangstijd 10:30 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 119,00
Dhr. dr. W. (Wim) Cofino
10:30 - 12:30
Locatie: Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)
Omgaan met ernstig ziek zijn, sterven en rouw

Hoe gaan we er mee om wanneer we zelf ernstig ziek worden, of als een van onze naasten dat treft, en we ons misschien zelfs moeten voorbereiden op een definitief afscheid? Of wanneer we iemand verloren hebben en de draad van het leven weer moeten oppakken? We zullen deze vragen benaderen vanuit de invalshoek van emoties en bestaansvragen die hier vaak mee gepaard gaan.

 

Meer informatie
Dinsdag 8 maart 2022
4 lessen van 2,5 uur aanvangstijd 14:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 139,00
Mw. drs. E.K. (Etje) Verhagen
Boek: aanbevolen literatuur (klik hier voor meer informatie)
14:00 - 16:30
Locatie: Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)