Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: ZW22-34

Ernstige ziekte in je leven, en dan?

Ernstige ziekte in je leven, en dan?
Cursuscode: ZW22-34

In deze cursus wordt aandacht gegeven aan de veranderingen die optreden in psychologische en sociale zin wanneer iemand te maken krijgt met een ernstige of chronische ziekte. Ziekte heeft in verschillende levensfasen andere gevolgen, zowel voor de patiënt als voor de mensen er om heen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het verlies van autonomie, de beleving van de identiteit, omgaan met reacties uit de omgeving, leven tussen hoop en vrees, afscheid nemen van hoe het leven tot nu toe geweest is of van verwachtingen.
Verder bespreken we wat de verschillende manieren zijn waarop mensen ziek zijn kunnen integreren in hun leven, kijken we naar vormen van ondersteuning die zieken en hun naasten elkaar kunnen geven. En hoe blijven mantelzorgers zo goed mogelijk overeind? Welke rol spelen opvattingen over verantwoordelijkheid en hoe kijken mensen hiernaar vanuit verschillende geloofsperspectieven?
Cursusoverzicht in titels per dagdeel
Dagdeel 1: Introductie, inleiding over beelden van ziek zijn en over psychosociale aspecten
Dagdeel 2: Verschillende manieren van coping, wat zijn de voor- en nadelen?
Dagdeel 3: Ondersteuning bij ziek zijn, omgaan met de rol van mantelzorger
Dagdeel 4: Leven tussen hoop en vrees
Dagdeel 5: Afscheid nemen van verwachtingen

Dinsdag 25 oktober 2022
5 lessen van 2 uur aanvangstijd 14:00 (klik hier voor de lijst met data en tijden per bijeenkomst)
Prijs: € 175,00
Mw. drs. E.K. (Etje) Verhagen
14:00 - 16:00
Locatie: Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)
drs. E.K. (Etje) Verhagen
drs. E.K. (Etje) Verhagen
Etje Verhagen-Krikke, GZ-psycholoog en alg. geestelijk verzorger. 1954, studie psychologie en algemene geestelijke verzorging RUG ( 1979 en 2007) Specialisatie: begeleiding bij ernstig ziek zijn en in de palliatieve fase. Consulent pal. zorg, docent psychosociale en existentiële aspecten.