Bestellijst

Geen bestellingen
Cursuscode: ZW22-36

(On)mogelijkheden voor onze energievoorziening in 2050

(On)mogelijkheden voor onze energievoorziening in 2050
Cursuscode: ZW22-36

Het boek "Meer dan elektriciteit en waterstof - Onze energievoorziening in 2050" door dr.ir. Metske Steensma (okt. 2022, bij Eburon, Utrecht) zal door de auteur worden toegelicht.
Het gaat over de vraag "Zijn we in het jaar 2050 klaar voor een energievoorziening vrijwel zonder fossiele brandstoffen?", want er moet voldaan worden aan de Parijs-akkoorden.
Zaken die aan de orde komen zijn:

  • de schaalgrootte van het probleem. Er moet snel gehandeld worden.
  • de mogelijkheden om duurzame energie te winnen. De technieken moeten natuurlijk wel "aantikken".
  • Zon- en windenergie kunnen voldoen als duurzame bronnen voor elektriciteit, waterstof en warmte.
  • Belangrijk zijn ook brandstoffen uit waterstof, zoals methanol, ammoniak en koolwaterstoffen. En synthetisch aardgas
  • Opslag van energie: een zeer grote aanpak is nodig
  • Rol van de wereldhandel.
Woensdag 23 november 2022
1 lezing van 2 uur aanvangstijd 10:00
Prijs: € 47,50
Dhr. M (Metske) Steensma
10:00 - 12:00
Locatie: Jeruzalemkerk (klik hier voor de adresgegevens)
M (Metske) Steensma
M (Metske) Steensma
Metske Steensma, geboren in Damwoude, na het gymnasium Universiteit Twente, afgestuurd als chemisch ingenieur procesbeheersing en milieukunde. Werkzaam geweest o.a. als technisch ambtenaar/chemisch ingenieur, universitair docent en senior research engineer. In 1990 gepromoveerd aan de Universiteit Twente op het proefschrift "Runaway and thermally safe operation of batch and semi-batch reactors"