Cursusnummer:
ZW23-28

Ons geldstelsel onder hoogspanning

Ons geldstelsel onder hoogspanning

Het evenwicht in ons geldstelsel lijkt steeds meer verstoord. Zo zijn er te weinig remmen op het verstrekken van leningen en grote commerciële banken zijn te dominant. Mede daardoor kunnen makkelijker zeepbellen of een nieuwe crisis ontstaan. Begin dit jaar kwamen meerdere banken in het buitenland - VS en in Zwitserland (Credit Suisse) - in de problemen. Ook zijn (grote) banken nauwelijks in staat om adequate maatregelen te nemen tegen witwaspraktijken.
Uitgebreid wordt ingegaan op het monetaire beleid van de centrale banken die verantwoordelijk zijn voor het inflatieniveau en de beschikking hebben over een ruim monetair instrumentarium (o.a. rente-aanpassingen). De logische relatie tussen inflatie en de rentestand en de rol van de Europese Centrale Bank (ECB) passeren de revue.

Startdatum
Lesvorm